Kundaliní jóga
V této době, která je obdobím velkých změn se každodenně potýkáme s výzvami. Některé jsou malé, jiné velké ale všechny testují samotné hranice naší síly. Starověké umění Kundaliní jógy, jak ji učil Yogi Bhajan, poskytují praktické nástroje pro různé životní výzvy. Praxe Kundaliní jógy přináší radost, sílu, odvahu a šlechetnost.
Jako učitelé na Kundalini józe oceňujeme, že ji může praktikovat každý! Děti, dospělí i senioři. Sportovci i lidé méně aktivní. Praxe přináší úžasné okamžité výsledky a hluboké dlouhodobé výhody pro vaše tělo, mysl i duši. Kundalini jóga je bezpečná, jednoduchá a komplexní.
Pohyb, držení těla, ásany, dechová cvičení, meditace, relaxace a práce s mantrou (vibrací zvuku) zesílí tok léčivé energie skrze tělo. Výsledkem je zlepšení fyzického zdraví a kondice, odstranění stresu a možnost hluboce relaxovat a užívat si života.

Adi šakti
Adi Šakti doslova znamená primární Ženská tvůrčí síla, ženský princip. Je ztělesněním tvořivosti, rovnováhy a dokončení. Je to symbol, jehož vliv přesahuje racionální mysl. Tato tvůrčí energie žije v každé z nás, a dokáže proplout omezeními našeho ega a přesahuje vše, co nazýváme dobré či špatné. Je zářícím majákem v každé ženě, který osvětluje naši cestu.

Škola Adi šakti
Škola má tři stupně, rozdělené do tří let. Celkem 24 sobotních setkání, mnoho nádherných hodin intenzivní práce. Máte tedy dostatek času začlenit hluboké jemné změny do vašeho života. V prvním roce se věnujeme ženě a jejímu fyzickému tělu a zdraví, v druhém pak emočnímu životu, citům, vztahů a ve třetím intenzivně ženské meditaci, posvátnu a ženské spiritualitě.
Zúčastnit se můžete všech setkání nebo jen vybraných témat, která vás oslovují. Jednotlivá setkání na sebe přímo nenavazují. Máte tedy úplnou svobodu v rozhodování.
Použijeme a procítíme techniky z kundaliní jógy, naučíme se uvolnit se v pozicích, zažijeme lehkost pohybu a bytí, procítíme vedení léčivé kundaliní energie, povzbudíme ženské vlastnosti a hluboké vnímání, odstraníme strachy a nejistoty a to vše doplníme silou přírodních forem léčby a harmonizace.
Budeme se scházet se v bezpečném a příjemném prostředí ženské energie. Odhalíme sílu a tajemství dechu, tance a pohybu, jako brány pro duchovní rozvoj. Škola Adi Šaki je jedinečnou příležitostí pro ženy ponořit se do intenzivního programu: vytvoření posvátného ženského bytí, ásán, rituálů, meditace a objevení vnitřní božské ženskosti – vyzařující sílu Šakti v inspirujícím ženském kruhu.

Škola Adi Šakti ti přinese nalezení vnitřního klidu a ženské moudrosti, nové vnímání vlastního těla, emocí i klidné přijetí vnějších okolností. Staneš se ženou, která bude působit velmi silným, ale přitom jemným dojmem a která se také tak bude vnitřně cítit.

I)Zdravá žena – vše se projevuje v těle, mystické tělo – 2018 / 2019
II)Nepřemožitelná žena – emoční život, mysl uzdravuje tělo – 2019 / 2020
III)Posvátná žena – ženské meditace – 2020 / 2021

    I)  Zdravá žena 2018 /2019 – již proběhlo, čtěte níže.
Vždy v sobotu od 10:00 do 18:00 s přestávkou na oběd.

Krok 1. Zrození krásy, krása začíná uvnitř 6.10. 2018
Krok 2. Cykly, rytmy a živly v těle ženy 10.11. 2018
Krok 3. Zažehněte jiskru – vnitřní orgány, trávení 8.12. 2018
Krok 4. Získejte pružnost – kostra, klouby a jejich flexibilita 5.1. 2019
Krok 5. Hormonální soustava a měsíční centra 2.2. 2019
Krok 6. Očista a detoxikace 2.3. 2019
Krok 7. Síla středu ženy – pánev a její orgány 6.4. 2019
Krok 8. Odolejte tlaku času 4.5. 2019

II) Nepřemožitelná žena – emoční život, mysl uzdravuje tělo
Krok 1. Partnerství, opravdové vztahy, komunikace 14. 9. 2019
Krok 2. Láska, sebeláska, soucit, laskavost 5.10. 2019
Krok 3. Hranice, odvaha, ochrana 2. 11. 2019
Krok 4. Stíny, odevzdání, oběť 7. 12. 2019
Krok 5. Vnitřní moudrost, bytí ve svém středu 11. 1. 2020
Krok 6. Hojnost, síla, vitalita, prosperita, růst 15. 2. 2020
Krok 7. Probuzení léčitelky, vnitřní i vnější 14. 3. 2020
Krok 8. Strach, hněv, zloba a jejich transformace 25. 4.2020

III) Posvátná žena 2020 /2021
Ženské meditace; Božská matka, vnitřní bohyně, intuice; Posvátný prostor (vnitřní i vnější), vnitřní klid a mír; Krystalizované Já; Expresivní Já; Transcendentní Já; Nekonečný impuls.

Adi Šakti doslova znamená primární Ženská tvůrčí síla, ženský princip. Je ztělesněním tvořivosti, rovnováhy a dokončení. Je to symbol, jehož vliv přesahuje racionální mysl. Tato tvůrčí energie žije v každé z nás, dokáže proplout omezeními našeho ega a přesahuje vše, co nazýváme dobré či špatné.

Cena  900Kč / jeden krok
Při jednorázové platbě celého jedno-letého cyklu 8 setkání je celková cena 6700 Kč.
Do školy lze vstoupit kdykoliv v průběhu roku. Jednotlivé soboty na sebe přímo nenavazují, můžete se zúčastnit jen vybraných datumů. Zkušenosti s kundaliní jógou nejsou podmínkou.
Přihlášky: Bc. Daniela Krynková  777 858 400, krynkova@seznam.cz nebo přes rezervační systém.

Mohendžodáro
Cvičení Mohendžodaro sice vychází ze starodávné tradice, ale je uzpůsobeno dnešní době a potřebám dnešních žen. Mohendžodáro je nejucelenější systém vnitřní práce, cvičení a transformace pro ženy jakéhokoliv věku. Vede ženu do svého nitra skrze meditace, cvičení a prožitky.
Mohendžodaro má 9 základních asán (pozic), které se dále rozvíjejí. Každá asána vyjadřuje určitý tělesný, ale i psychický stav ženy. Tyto pozice rozvíjejí nejhlubší kvalitu ženy, její základní energii. Jsou to největší ženské hodnoty a klenoty. Některé tyto hodnoty jsou současnou společností hluboko potlačeny, jakoby už ani v dnešní ženě neexistovaly. Cvičením Mohendžodáro tyto hodnoty v sobě znovuobjevíme.
Na kurzech se budeme učit Mateřský okruh, jehož obsahem jsou é 4 ásány (pozice), které se pak spojují v jeden ucelený systém – okruh. Znamenají „můj osobní život, jenom má osoba, přijetí svého těla, své vědomí, své emoce a svou sexualitu“.
Více na www.mohendzodaro.info

Meditace
Meditace ti pomáhá opravdu poznat sama sebe, cenit si více sebe i ostatních a najít klid v duši, zklidnit rychlou mysl a přináší i spokojený spánek.  Napomáhá ti stát se výkonnější a kreativnější, odolnější vůči stresu, vyrovnanější a spokojenější ve své kůži. Je vědecky prokázáno, že meditační praxe, tím že dokáže zklidnit vědomí, uvádí tělo do přirozeného stavu plného zdraví.

Gongová lázeň
Speciální relaxační lekce kundaliní jógy ve zvukových léčivých vibracích dvou gongů.
Většinu semináře učastnící leží a relaxují.