Z důvodů zdravotních a ekonomických nejistot a s ohledem na  celospolečenskou situaci je studio Amrit Vela od 1.10. 2020 uzavřeno.
Amrit Vela

Vítáme vás v prostoru studia osobního rozvoje Amrit Vela.
Místa společného setkávání, cvičení, růstu, uzdravování, poznání a radosti.
Místa, kde můžete v klidu vnímat proud svého dechu, cítit tlukot srdce, uvědomovat
si jemné pohyby svého těla, radostně tvořit a vnímat povznášející hudbu každou buňkou svého těla. Místa, kde se můžete nerušeně ponořit sami do sebe, uvolnit se a slyšet všechny jemné zprávy vaší duše silněji, nežli hlas myšlenek a vnímat vše, co tvoří právě vaše bytí, potřeby a přání.

Prostor studia je čistý, světlý a bezpečný s jedinečnou atmosférou svobody, volnosti a otevřenosti. Kundaliní józe se formou pravidelných lekcí, seminářů a pobytů věnujeme od roku 2013.
Nabízíme i další pravidelné lekce dalších typů jógy, cvičení, meditací, pohybu a tance.
Všeho co, vás nějakým způsobem dokáže povznést, uzdravit a poznat.

Co je Amrit Vela?

Amrit Vela znamená v překladu „božská hodina“, což je doba mezi 4 až 7 hodinou ráno.
Tento čas je stanoven kvůli poloze Země a Slunce. Je to čas, kdy při meditaci a dalších
cvičeních můžeme velmi intenzivně čistit naše vědomí a podvědomí. Je to také čas, kdy je kolem nás hluboký klid, my jsme otevření a velmi senzitivní všem změnám, které při meditacích a cvičeních proběhnou. Dalším vhodným časem (i když ne tak intenzivním) je Sansia Vela „hodina modlitby“. Ta je mezi 16 a 19 hodinou večer.
Naším velkým přáním je, abyste tuto „božskou hodinu“, čili čas, kdy se intenzivně věnujeme sami sobě a svému poznání mohli zažívat co nejčastěji a proto jsme studio pojmenovali Amrit Vela, ať už budete praktikovat v kteroukoliv dobu.
Jste srdečně zváni.